Aktuella uppdrag

Spontanansökan
Hydac AB

Varför arbeta på Hydac

'

Lämnar du hemmet eller går du till arbetet? 

Att arbeta på Hydac ger dig en spännande och unik karriärsmöjlighet inom industriell automation, både för mobila fordon och industriella applikationer. 

Vår ambition är att Hydac ständigt ska arbeta för att vara en sund, säker, intressant och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare kan utvecklas hälsosamt och på ett framgångsrikt sätt.

Vi har en bra grogrund på Hydac med starka rötter som skapar god företagskultur och långsiktigt hållbar utveckling samt ger en solid mark att stå på. Vi är unika med att få vara ett företag med decentraliserad styrning i en större familjeägd koncern. Våra beslutsvägar är mycket korta, vilket gör att vi kan agera mycket snabbt vilket ökar våra möjligheter att göra våra kunder nöjda. Hydac är ett innovationsdrivet företag med stort tekniskt innehåll i egenutvecklade komponenter och system. 

Hos Hydac har du möjligheten att utveckla din potential och karriärsstege såväl i Sverige eller internationellt, då vi finns över hela världen. Om du vill arbeta på Hydac så bör du känna dig bekväm med att arbeta i en dynamisk organisation där ständiga förbättringar driver vår affär framåt. Vi tror på att en stabil värdegrund som vägleder det dagliga arbetet och som skapar trygghet, ju tryggare vi känner oss, desto mer modiga och förändringsbenägna blir vi. 

Vår verksamhet bygger på att vi alla har olika personligheter och vi ser det som en styrka. Vi kan komplettera varandra genom att vi ser saker på olika sätt och verka som ett bra team tillsammans. Vi uppskattar ett nyfiket och proaktivt tänkande som i grunden skapar ett positivt arbetsklimat. 

Vi arbetar ständigt med utbildning och motivationshöjande aktiviteter. Genom kompetens och engagemang skapar vi mervärden för våra kunder. När medarbetarna växer – växer även företaget! 

Även om du är i början av din karriär eller slutet av dina studier och är intresserad av Hydac ser vi mycket positivt på att du kontaktar oss.


Värdeord

Pålitlig

Uppfyller sina åtaganden gentemot andra

Entreprenör

Förmåga att identifiera möjligheter och skapa förutsättningar för att ta tillvara dessa

Förändringsvillig

Anpassningsbar och villig att kompromissa i situationer och inför lika omständigheter

Nyfiken

Den inre viljan att veta och lusten till nya intryck

Modig

Handlar i överensstämmelse med sina övertygelser och önskningar, även vid risk för negativa konsekvenser mot det egna jaget

Kundorienterad

Samspelar och är lyhörd för behov, krav och önskemål

Möt några anställda på Hydac

Jens, Säljchef på Hydac

”Jag arbetar som Säljchef Mobil för Hydacs OEM kunder.  Det bästa med Hydac är alla vi som jobbar här! Vi har en god gemenskap inom bolaget, även den privata ägarformen tilltalar mig! Om du vill jobba i ett utvecklande bolag med många internationella kontakter och ett starkt varumärke så kan jag varmt rekommendera Hydac!”


Anna, Ekonomiassistent

”Jag arbetar på ekonomiavdelningen - främst på AR (accounts receivable).  Jag planerar själv mina arbetsdagar efter de uppgifter som ska utföras, vilket passar mig mycket bra. En av de många fördelarna med att arbeta på Hydac är att man investerar i individen och hela grupper. Vi har en bra gemenskap trots den breda geografiska spridningen och en trygghet i koncernen och kontakter med kollegor i hela världen.  Jag har aldrig haft en trist dag på Hydac.”


Per-Ivan, Hydraultekniker

”Jag har många varierade arbetsuppgifter som att ex. ge kunder support med felsökning, uppstart av nya system och serva ackumulatorstationer. Att träffa kunder och tillsammans med dem planera in kommande jobb tycker jag är särskilt spännande då kreativiteten får jobba lite extra. Hydac är en mycket trivsam arbetsplats med trevliga kollegor. Som arbetsgivare är Hydac väldigt omhändertagande med sin personal och skapar stor trivsel”

Bengt, applikationsingenjör

”Som applikationsingenjör jobbar jag i första hand med mobila OEM kunder med produktansvar för ventiler och block. När jag designar hydraulsystem och skapar blocklösningar gäller det att tänka kreativt då applikationerna är varierande och samtidigt förstå kundernas behov. Hydac är ett familjeägt företag där jag har bra möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt och även som människa i en trivsam miljö med väldigt bra kollegor”

Våra funktioner

Försäljning och affärsutveckling

Som säljare arbetar du ute på fältet och besöker kunder där försäljning och teknisk konsultation är en del av ditt dagliga arbete. Du driver projekt tillsammans med våra produktdivisioner, främst i Sverige och Europa. En viktig uppgift som säljare är att ständigt introducera våra nya och innovativa produkter till marknaden. Våra produktchefer stöttar säljkåren och bidrar till att initiera och implementera nya innovativa produkter och lösningar från produktdivisionerna.

Teknik Center

Som hydraultekniker arbetar du med systemteknik, service och problemlösning. Du medverkar även vid installation och uppstart av hydrauliksystem samt teknisk service hos kund. Våra applikationstekniker arbetar med styr -och reglertekniska frågor omkring hydraulsystem i applikationer men genomför även ombyggnation av hydraulik och smörjsystem hos kund. Teknisk support ger stöd till alla våra kunder och internt.  Reklamationshantering tas om hand inom avdelningen.

Produktion av hydraulsystem

Som hydraulikmontör arbetar du med produktionsteknik, hydraulik och problemlösning. Systemkonstruktör har stor variation i ditt arbete med blandning av funktionskonstruktion, detaljkonstruktion, kalkylering, beredning och dokumentering. Projekten du arbetar med innebär även ett nära samarbete med både leverantör och kund.

Centrala funktioner

Ekonomi, QA, IT, HR, Marketing/Kommunikation och Supply Chain (Kundservice, Inköp och Lager)

Våra centrala funktioner hanterar bl.a leverantör/kundreskontra, affärsprocesser och ISO rutiner, IT stöd och SAP support, personalfrågor, intern-och extern kommunikation, orderhantering, inköp och lagerarbete.